Opintojen aikataulut

Aikataulut saat näkyviin klikkaamalla opintojakson koodia ja sen jälkeen kunkin toteutuksen tunnusta.

3AMK Intensiiviopintojaksot

 
 
 
 
 
 
 
 

3AMK kielitarjonta

 
 
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5.0
 
 
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5.0
 
 
R0096 Työelämän espanja 1 5.0
 
 
R0259 Intermediate Finnish 5.0
 
 
V1533 Advanced Finnish 5.0
 
 
R0118 Saksan kielen perusteet 1 5.0
 
 
R0119 Saksan kielen perusteet 2 5.0
 
 
R0089 Kieli- ja kulttuuritandem 5.0
 
 

3AMK muu tarjonta

 
 
A9255 Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10.0
 
 
B0231 Työoikeus 5.0
 
 
HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10.0
 
 
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5.0
 
 
R0217 Corporate Social Responsibility 5.0
 
 
R0229 Business Processes 10.0
 
 
 
 
R0238 Project Management and Communication 5.0
 
 
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5.0
 
 
R0287 Brändin johtaminen ja kehittäminen 5.0
 
 
R0288 Markkinointiviestintä 10.0
 
 
R0304 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10.0
 
 
TO00BL02 Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10.0
 
 
TO00BN45 Robot and Chatbot Programming Basics 5.0
 
 
TO00BN71 Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10.0
 
 
TO00BN73 Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10.0
 
 
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5.0
 
 
TO00BN75 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10.0
 
 
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5.0
 
 
TO00BN77 Ympäristöriskien hallinta 5.0
 
 
TO00BQ68 Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3AMK osaamispolut

 
 
 
 
R0216 Service Design 10.0
 
 
R0218 Digital Service Business and Marketing 10.0
 
 
 
 
R0306 Intercultural Leadership 5.0
 
 
TO00BI93 Työympäristöjohtamisen perusteet 5.0
 
 
 
 
 
 
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5.0
 
 
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5.0
 
 
TO00BQ92 Yrittäjyys osana uraa 5.0